Wat?

De kracht van verhalen gebruiken om een studie/discussie/onderwerp invoelbaar te maken en dichterbij te halen.
Dilemma’s of tegenstrijdige belangen worden helder en prikkelend geïntroduceerd.

De inhoud wordt vanzelfsprekend in nauw overleg met de initiatiefnemers bepaald.    

Voor wie?

Voor beleidsmakers, teams en medewerkers van Zorginstellingen.

Hoe?

In een voorgesprek met de initiatiefnemers wordt de doelstelling van de bijeenkomst bepaald. Wat de essentie is van wat aan de orde moet komen en en welke subthema’s zijn van belang.

Terugkoppeling op papier en hierop akkoord van de initiatiefnemers.

Tekst schrijven en instuderen.
Uitvoeren op de afgesproken plaats, datum en tijd.


Waarom?

Deelnemers worden door een dergelijke opening uit hun vergadermodus gehaald en het energielevel gaat omhoog.
Lastige onderwerpen kunnen op een veilige manier aan de orde worden gesteld.
Abstracte, afstandelijke onderwerpen krijgen door persoonlijke verhalen een gezicht. 

Er wordt een beroep op het inlevingsvermogen van beleidsmakers en medewerkers gedaan.

Toevoeging:

Mocht het een studiedag betreffen dan is het ook mogelijk om een afsluiting te verzorgen.

Door mijn achtergrond -een klassieke theateropleiding- heb ik geleerd om me in verschillende rollen en standpunten te verplaatsen.
Tekstschrijven en ideeën vormgeven is mij vertrouwd.
Daarnaast heb inmiddels jarenlange ervaring in de Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking op verschillende niveaus.
Graag wil ik beide ervaringen inzetten voor Zorg organisaties


 


 

storytelling