top of page

voorstellingen in opdracht

Een speciaal voor u geschreven muzikale vertelling? Het kan. HELDER maakt namelijk ook producties in opdracht.

Altijd in nauw overleg met de opdrachtgever en met als uitgangspunt bijvoorbeeld een thema, gebeurtenis, roman of een specifiek muziekstuk.

 

Voorbeelden van (muzikale) vertellingen die in opdracht ontstonden:

´Het Mes´: naar de roman 'de Straat en het Struikgewas' van Armando in opdracht van Scholen in de Kunst.

´Iemand, niemand en 100000´: bewerking van de roman van Luigi Pirandello in opdracht van het Hooghe Landtcollege.

´Vals Spel´: over opvoeding in opdracht van de Janusz Korczakstichting.

´Roeping´: over de intrinsieke opdracht om een taak op je te nemen, in opdracht van de zusters van St. Josef.

 

De kosten van een muziekvertelling in opdracht hangen mede af van het budget van de opdrachtgever.

 

Helder
bottom of page